top of page

Daadkracht met Draadkracht

In samenwerking met Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn wil Studio Draadkracht met het project Daadkracht met Draadkracht een plek bieden aan vrouwen die, om wat voor reden dan ook, een grote afstand tot de arbeidsmarkt of tot actieve deelname aan de samenleving hebben. Een plek waar zij, samen met anderen, uit hun sociaal isolement kunnen komen, waar zij hun (verborgen) talenten en creativiteit kunnen ontwikkelen en nieuwe vaardigheden kunnen leren. Wij streven ernaar de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van deze vrouwen te vergroten. Het uiteindelijk doel is het creëren van een zinvolle dagbesteding en/of het leveren van een zinvolle bijdrage aan de samenleving.

​​Het project

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. De vrouwen krijgen les in diverse naaitechnieken en zo nodig andere textiele werkvormen.

  2. De vrouwen maken op beperkte schaal producten die verkocht (kunnen) worden. Het kan daarbij gaan om eenvoudige kledingstukken, (woon) accessoires of andere producten.

De vrouwen worden betrokken bij alle facetten van het ontwikkelen, maken en vermarkten van de producten. Afhankelijk van de financiële situatie van de vrouwen ontvangen zij hiervoor te zijner tijd een vergoeding of ontvangen zij per verkocht product een bepaald percentage.

De vrouwen doen dit vooralsnog voor een onbepaalde tijd.

Aanmelden

We willen graag dat medewerkers van instanties kandidaten selecteren voor deelname aan Daadkracht met Draadkracht. Ken je iemand die aan eerder genoemde beschrijving voldoet, zou je haar dan willen attenderen op en verwijzen naar Daadkracht met Draadkracht? Neem voor meer informatie over het project en aanmelding contact met ons op:

 

Door onze deelname aan de Groninger Ondernemerschallenge in 2017 is een bedrag toegekend voor dit project. Wilt u ons project ook steunen, neem dan contact met ons op.

naaiatelier Studio Draadkracht
bottom of page