top of page

De vrijwilligers van Studio Draadkracht hebben 500 van deze zakjes gemaakt om het vijfjarig jubileum van de werkplaats te vieren! Met het patroon en de instructies hieronder kun je zelf ook aan de slag.

The volunteers at Studio Draadkracht have made 500 of these tiny bags to celebrate the studio's five-year anniversary. With the pattern and instructions below you can make your own bag as well.

Instructies:

→ Knip of scheur een lapje stof van 21 bij 32 cm. Andere maten kan uiteraard ook. 
→ Werk de zijkanten W, Y en Z af met een zigzag steek of met een lockmachine.
→ Vouw de stof op de middellijn/stofvouw dubbel, waarbij goede kant van de stof op elkaar ligt. 
→ Leg daarbij de hoeken A op elkaar en de hoeken B op elkaar. 
→ Speld de zijkanten Z en W aan elkaar, evenals de onderkant: dubbelgevouwen lijn X.
→ Naai de dubbelgevouwen lijn X, vast met een zigzagsteek of lockmachine.
→ Naai de zijkanten Z en W aan elkaar vast: sla daarbij het stukje 1,5 cm bij V over. 
→ Door deze opening schuif je later de koord of het lint.
→ Draai het zakje om, zodat de goede kant van de stof aan de buitenkant zit.
→ Sla de bovenkant van het zakje, de dubbelgevouwen lijn Y, 2,5 cm naar binnen op de rode lijn U.
→ Stik deze zoom vlak langs de U lijn vast.
→ Schuif de koord of het lint, eventueel met veiligheidsspeld door de tunnel. Het zakje is af.

Instructions:

→ Cut or tear a piece of fabric measuring 21 by 32 cm. Other sizes are of course possible as well. 
→ Finish the sides W, Y, and Z with a zigzag stitch or with a lock machine.
→ Fold the fabric double on the foldline, right sides together. 
→ Make sure that the A corners and B corners are aligned . 
→ Pin sides Z and W together, also pin the bottom (Line X folded in half) .
→ Sew the folded in half line X with a zigzag stitch or ith a lock machine.
→ Sew the sides Z and W together; skip over the 1,5 cm at V
→ This will later be the opening for the cord or ribbon.
→ Now turn the bag right side out, so that the .
→ Turn the top edge of the bag, the folded line Y, 2,5 centimeters in on red line U.
→ Stitch the seam next to U line.
→ Slide the cord or ribbon (you can use a safetypin) through the tunnel. Now the bag is finished.

Patroon zakje | Pattern bag
flyer patroon voor website.jpg
bottom of page